Trwa proces przyznawania akredytacji na IX Bieg Niepodległości. Uprawniają one do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 11 listopada 2023 r.

Aby otrzymać akredytację należy wysłać Z ADRESU REDAKCJI do  3.11.2023 r., do godziny 12:00 e-mail pod adresem biuro@klubaltom.pl zawierający poniższe informacje:

– imię i nazwisko: … 
– redakcja: [nazwa i adres redakcji] 
– strona internetowa: … 
– adres e-mail dziennikarza: … 
– numer telefonu komórkowego: … 
– rodzaj akredytacji: [prasa, radio, telewizja, foto]

UWAGA – LICZBA AKREDYTACJI OGRANICZONA. POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE JEDYNIE WIADOMOŚCI Z ADRESÓW REDAKCYJNYCH (np. sport@redakcja…), NIE POSZCZEGÓLNYCH DZIENNIKARZY (np. j.kowalski@…)!

Klub Altom © 2024. All rights reserved.