Wyciąg z regulaminu: 

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

11.11.2020 r. godz. 11:11,  start przy Katedrze, meta na stadionie Mieszka Gniezno.

III. Trasa:
Dystans 11 km (asfalt)

                    Trasa  nie posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Uczestnik w dniu biegu musi mieć ukończone 18 lat.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 250 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

4.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

5. Uczestnik musi biec w pamiątkowej koszulce, która otrzyma w pakiecie startowym.

6. Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego   https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5106

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi:

  • dla  250 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia*                               75 zł
  • w Biurze Zawodów 11.11.2020 r. opłata dla wszystkich –  100 PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem nie przekroczono wcześniej limitu 250 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

            * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

PEŁEN REGULAMIN VI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI - koniecznie przeczytaj!

Klub Altom © 2021. All rights reserved.