Wyciąg z regulaminu: 

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

11.11.2022 r. godz. 11:11,  start przy Katedrze, meta na Rynku w Gnieźnie.

III. Trasa:
Dystans ok. 10 km (asfalt)

Trasa  nie posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Uczestnik w dniu biegu musi mieć ukończone 16 lat.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 300 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

4.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

5. Uczestnik musi biec w pamiątkowej koszulce, która otrzyma w pakiecie startowym.

6. Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia na podstawie biletu na bieg z QR kodem..

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego  

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi:

  • dla pierwszych 100 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 80 zł
  • dla kolejnych 100 osób (101–200), które dokonają pełnego zgłoszenia* 90 zł
  • dla kolejnych 100 osób (201- 300), które dokonają pełnego zgłoszenia* 100 zł
  • w Biurze Zawodów 11.11.2022 r. opłata dla wszystkich – 150 PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 300 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

            * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

PEŁEN REGULAMIN VIII BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI - koniecznie przeczytaj!

Klub Altom © 2023. All rights reserved.