Nagrody

Nagrody w VI Gnieźnieńskim Biegu Niepodległości:

Miejsce I -III w kategorii open kobiet i mężczyzn – nagrody ufundowane przez firmę  Altom

  
Kategorie wiekowe
I miejsce 11111 groszy
  
Najlepsza gnieźnianka
I miejsce 11111 groszy
  
Najlepszy gnieźnianin
I miejsce 11111 groszy

Dodatkowe nagrody ufundowane przez Sponsora  biegu firmę ALTOM

Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność zawodnika w czasie dekoracji. Podane kwoty nagród są kwotami netto PLN.

Klub Altom © 2022. All rights reserved.