Zgoda rodziców na wolontariatJeżeli będziesz wolontariuszem podczas Gnieźnieńskiego Biegu Niepodległości, a jesteś osobą niepełnoletnią - koniecznie pobierz z naszej strony zgodę rodzica/opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie. Możesz wydrukować formularz lub poprosić rodzica/opiekuna o odręczne sporządzenie dokumentu o tej samej treści. Zgodę należy dostarczyć do organizatora  podczas  spotkania organizacyjnego ( data, godzina oraz  miejsce podane będzie na  stronie internetowej Biegu  Lechitów).


zalączniktreść została wydrukowana ze strony
http://biegniepodleglosci.gniezno.pl/strona,.html