Udział niepełnoletnichWszyscy uczestnicy biegu muszą być urodzeni przed 11.11.2002 r., czyli w dniu biegu posiadać ukończone 16 lat.

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w biegu i zdolności dziecka do udziału w biegu”.

 

Formularz do pobrania.

 

 Osoba niepełnoletnia odbiera Pakiet i Numer Startowy wraz z rodzicem lub prawym opiekunem.treść została wydrukowana ze strony
http://biegniepodleglosci.gniezno.pl/strona,.html