Regulamin PEŁEN REGULAMIN  IV Gnieźnieńskiego Biegu Niepodległości - koniecznie przeczytaj!

 

 

Skrócony regulamin (pełna wersja już wkrótce)

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

11.11.2018 r. godz. 11:11,  start i meta na Rynku w Gnieźnie.

III. Trasa:
Dystans 10 km (asfalt)

            Trasa posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Uczestnik w dniu biegu musi mieć ukończone 16 lat.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 600 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

4.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

5. Uczestnik musi biec w pamiątkowej koszulce, która otrzyma w pakiecie startowym.

6. Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

- za pośrednictwem portalu internetowego   https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4182

- bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5  w dniu zawodów 11.11.2018 r. w godzinach 8:00 – 10:00

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

·         do 31.08.2018 - 44 PLN , a dla osób powyżej 65 lat i niepełnosprawnych – 25 PLN

·         od 1.09.2018 do wyczerpania limitu 600 uczestników   opłata dla wszystkich wynosi 60 PLN

·         w Biurze Zawodów 11.11.2018 r. opłata dla wszystkich -  100 PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem nie przekroczono wcześniej limitu 600 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

UWAGA:

IV Gnieźnieński Bieg Niepodległości dołącza do projektu Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr. W ramach projektu, wszystkie Biegi Niepodległości, które w nim będą uczestniczyły, zostaną rozegrane na atestowanej trasie 10 km (bez względu na termin rozegrania biegu)) . Dzięki czemu każdy z uczestników oprócz klasyfikacji w danym biegu będzie również sklasyfikowany w łącznej klasyfikacji wszystkich biegów. Wszyscy, którzy chcą otrzymać dodatkową koszulkę i medal z logo Narodowego Biegu 100-lecia mogą przy zapisach dodatkowo wykupić taki pakiet w cenie 25zł z koszulką białą i 30 zł z koszulką czerwoną pod warunkiem zgłoszenia i dokonania opłaty za taki pakiet do 20 września 2018 r.

 treść została wydrukowana ze strony
http://biegniepodleglosci.gniezno.pl/strona,.html